Відповідно до плану роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №5 «Теремок» на 2018-2019н.р., з метою вивчення реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, вихідне обстеження дітей молодшого та середнього дошкільного віку за освітніми лініями програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та обстеження виконання дітьми основних фізичних рухів.  Дослідження проводилося у травні  2019р. За освітніми лініями обстежено 100 із 101 дитини. 1 дошкільника не обстежено з об’єктивних причин.

 

Рівень сформованості показників встановлювався за визначеними критеріями: «сформований», «частково сформований», «несформований».

 

Аналіз результатів обстеження показав, що дітей із:

 

§  сформованими показниками – 73%;

 

§  частково сформованими показниками – 26%;

           § несформованими показниками – 1%.

Отже, динаміка у розрізі вступного та вихідного обстеження позитивна: сформованих показників більше на 46%.

 

Діаграма результатів обстеження дітей молодшого та середнього дошкільного віку за освітніми лініями програми «Українське дошкілля»

 

 

З діаграми видно, що на кінець навчального року, відбулося рівномірне зростання кількості сформованих показників за усіма лініями розвитку програми «Українське дошкілля». За результатами вихідного діагностування у 2018-2019 н.р. у групах молодшого та середнього дошкільного віку, найвищий відсоток сформованих показників з лінії «Гра дитини» (86%). Відсоток дітей         із сформованими показниками 77%, 74%, 73% відповідають освітнім лініям «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі» «Дитина у соціумі» відповідно. Не значно нижчий відсоток сформованих показників з освітніх ліній «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» (70%), «Дитина у світі культури» (67%), «Мовлення дитини» (64%).

 

У квітні - травні 2019 року, інструктором з фізкультури Балій Т.В., було проведено вихідне обстеження основних рухів дітей груп молодшого (с-5, с-7), середнього (с-6, с-8, с-9) , старшого дошкільного віку (с-2, с-3). Рівень виконання дітьми основних фізичних рухів:

 

§  біг: 67% - вище норми, 33% - норма, 0% - нижче норми;

 

§  стрибки з місця:63% - вище норми, 33% - норма, 4% - нижче норми;

 

§  стрибки з розбігу:22% - вище норми, 46% – норма, 32% - нижче норми;

 

§  метання: 22% - вище норми, 59% - норма, 19% - нижче норми.

 

Середній відсоток виконання дітьми фізичних рухів в вище норми складає 43%, норма – 43%  Загальний середній відсоток дітей, виконання основних рухів яких відповідають критерію «нижче норми» складає 14%.

 

Аналіз узагальнених даних ІІ етапу моніторингового дослідження сформованості компетенцій дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю показав, що відсоток  дітей із високим рівнем сформованих компетенцій становить 77% (38 дітей). Показники достатнього рівня виявлено у 17% (8 дітей). Середній рівень сформованості компетенцій показали 6% (3 дитини) старших дошкільників. Серед обстежених дітей із низьким рівнем виявлено не було.  

 

 

 

Узагальнена таблиця даних моніторингового дослідження

 

дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю

 

(2018-2019 н.р.)

 

Всього обстежено дітей

Рівні

Кількість дітей

Відсотки

49

Високий

Достатній

Середній

Низький

38 

8 

3

-

77%

17%

6%