Освітні програми, що реалізуються

 

 у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) комбінованого типу №5 «Теремок»

 

 в 2019-2020 навчальному році, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

№ з/п

Комплексні програми

1.

«Українське дошкілля»

О.І.Білан; за аг. Ред.. О.В.Низковської

Лист МОН України від 23.05.2017 р. № 1/11-4988

2.

«Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку

О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, В.В.Рагозіна,О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман; за заг. ред.. Т.О.Піроженко

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/12-Г-210 від 16.04.2019 р.

3.

«Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку

Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук;  за заг. ред.. Т.О.Піроженко

Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 р.

№ з/п

Парціальні програми

1

«Настільний теніс»

О.В.Романюк, О.М.Авраменко

Лист ІІТЗО від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-528

2

«Англійська мова для дітей дошкільного віку»

Т.М.Шкваріна, І.А.Кулікова

Лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952

4

«Цікаві шашки»

В.В.Семизорова, Н.В.Чижевська

Лист ІІТЗО від 05.05.2015р. №14.1/12-Г-261

5

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Н.Гавриш, О.Пометун

Лист ІМЗО від 25.0714 № 141/12-Г- 1356

6

«Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя» С.В.Боднар

Лист ІМЗО від 31.10.2016р. №2.1/12-Г-795

7

«Афлатот»

Наказ №____від _________20___р.