Шановні батьки!

 

        Доводимо до Вашого відома, що плата за харчування дітей здійснюється відповідно до Порядку встановлення плати для батьків. Харчування дітей здійснюється лише в робочі дні. У разі відсутності дітей у ДНЗ компенсація за харчування не проводиться.

 

Відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 29.12.2018 року № 335  «Про реалізацію рішення  виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 26 грудня 2018 року № 618/2018 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти  2019 році»  та з метою  забезпечення  безперебійного і  якісного харчування дітей в  закладі дошкільної освіти,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Вихователям усіх  вікових груп довести до відома батьків, або осіб, які їх замінюють, що харчування  дітей організовується у межах  виділених на 2019 рік бюджетних асигнувань:

 

1.1. із розрахунку 21,00 грн. на одну дитину в день у групах раннього віку (40% за кошти місцевого бюджету, 60% - за кошти батьків);

 

1.2 із розрахунку 32,00 грн. на одну дитину в день у дошкільних групах (40% за кошти місцевого бюджету, 60% - за кошти батьків);

 

1.3. із розрахунку 20,80 грн. на  одну дитину   для дітей,  що відвідують 1-ші класи за режимом дошкільного навчального закладу (40%- за кошти місцевого бюджету, 60% за кошти батьків);

 

1.4.безоплатне одноразове харчування (сніданок) дітей,що відвідують 1-ші класи за шкільним режимом з розрахунку  11,20 грн. у день на одного учня згідно заяв батьків;

 

1.5. безоплатне харчування дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена  за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін, не перевищував рівня забезпечення прожиткового (гарантованого) мінімуму, що визначається Законом  України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах;

 

1.6. безоплатне харчування дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

 

1.7. безоплатне харчування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 

1.8. безоплатне харчування дітей-інвалідів, дітей інклюзивних груп з порушеннями в розвитку;

 

1.9. безоплатне харчування дітей із багатодітних сімей, в яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади;

 

1.10. безоплатне харчування дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей;

 

1.11. пільгове харчування дітей із багатодітних сімей (70% - за кошти місцевого бюджету, 30% - за кошти батьків);

 

1.12.безоплатне харчування дітей із сімей, батьки яких є  учасниками антитерористичної операції у Донецькій  та Луганській областях.

 

2. Вихователям,   постійно контролювати своєчасність внесення батьками плати за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.

 

3. Шевчук О.С., громадському інспектору:

 

3.1. до 25 числа щомісяця надавати завідувачу заяви та супровідні документи батьків на встановлення пільг за харчування дітей в ДНЗ;

 

3.2. спільно з вихователями  обґрунтовувати необхідність встановлення  додаткових пільг  на харчування дітей із сімей із  скрутним  матеріальним становищем  на підставі рішень  виконавчого комітету міської ради в разі виявлення).

 

                                                                                                      протягом 2019 р.

 

4. Кисельовій Т.С., головному  бухгалтеру:

 

4.1. організовувати нарахування  батьківської плати  на харчування дітей із урахуванням вартості харчування, що зазначена у п.1 цього наказу;

 

4.2. проводити  аналіз виконання  договірних умов щодо постачання і розрахунків за продукти харчування і продовольчу сировину.

 

                                                                                                       протягом 2019 р.

 

5. Руй Т.С., сестрі медичній з дієтичного харчування:

 

5.1.забезпечити раціональне та збалансоване  харчування дітей, виконання норм харчування, максимально наближених до норм, затверджених постановою Кабінету  Міністрів України  від 22 листопада 2004  р. № 1591;

 

                                                                                                       протягом 2019 р.

 

5.2.здійснювати належний контроль за відповідністю вимогам супровідних документів, що посвідчують якість продуктів харчування та продовольчої сировини;

 

                                                                                                      постійно

 

5.3.забезпечувати систематичний контроль за дотриманням технології приготування страв, санітарно  - гігієнічних вимог та правил безпеки при організації харчування дітей.

 

                                                                                                      постійно

 

6. Кисельовій Т.С., головному бухгалтеру, Руй Т.С., сестрі медичній з дієтичного харчування забезпечити збільшення  на 10% витрат на харчування дітей у дошкільному навчальному закладі для придбання свіжих овочів фруктів у літній період від 01 червня до 31 серпня 2019 року включно.

 

7. Маращак Н.М., комірнику:

 

7.1. забезпечити зберігання оригіналів супровідних документів що посвідчують якість продуктів харчування та продовольчої сировини;                                     постійно

 

7.2. проводити  моніторинг   цін на основні продукти харчування і продовольчу сировину;

 

                                                                                                       постійно

 

8. Христиченко В.А., завідувачу  господарства,   проводити постійний  моніторинг стану технологічного обладнання кухні, своєчасно формувати клопотання щодо проведення ревізії, ремонту, заміни обладнання.