Інформація про якісний та кількісний склад

 педагогічного колективу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Теремок»

 

Відповідно до штатного розпису  працівників дошкільного закладу кількість штатних одиниць складає 67,49 із них:

-  педагогічних працівників – 28,09;

-  обслуговуючого персоналу – 38,59.

У складі педагогічного колективу: завідувач,  вихователь-методист, 18 вихователів, 3 музичних керівники, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури. 

Медичне обслуговування забезпечують: старша медична сестра, сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з масажу, сестра медична з лікувальної фізкультури, лікар.

 

Кількість педагогічних працівників – 27 в т.ч.:

завідувач – 1

вихователь-методист – 1

практичний психолог – 1

вчитель-логопед - 1

інструктор з фізкультури – 1

музичний керівник – 3

вихователь – 19

керівник гуртка -1

 

Освітній рівень педагогічних працівників:

повна вища – 21 (78%)

неповна вища – 6 (22%)

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

спеціаліст вищої категорії – 5 (19%)

спеціаліст першої категорії – 4 (15%)

спеціаліст другої категорії – 7 (27%)

спеціаліст – 3 (12%)

11 т.р. -- 5 (19%)

10 т.р. -- 1 (4%)

 9т.р. – 1  (4%)

 

Стаж роботи педагогічних працівників:

до 3-х років – 1 (4%)

від 3-х до 10 років – 7 (27%)

від 10-ти до 20-ти років – 7 (27%)

від 20-ти і більше – 11 (42%)

 

Віковий склад педагогічних працівників:

від 20-ти до 30-ти років – 8 (30%)

від 31 до 40 років – 7 (26%)

від 41 до 50 років –  8 (30%)

від 50 і більше років – 4 (14%)

 

Працюючих педагогів- пенсіонерів:

за віком – 2

за інвалідністю - 1